ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive space; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

среда, 24 апреля 2013 г.

ამერიმერი / დამოუკიდებელი ლიტერატურული ჟურნალი 1/2013 /АмерИмери Литературный журнал / AmerImeri Literary magazine

”ამერიმერი” _ damoukidebeli literaturuli Jurnali / damfuZnebeli, proeqtis avtori, gamomcemeli da mTavari redaqtori ვაჟა ჩორდელი

***
ძვირფასო მკითხველო!

ჟურნალის მორიგი ნომრის შესაძენად ეწვიეთ წიგნის მღაზიას; მისამართი: ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზირი №32;
პლანეტა ფორტეს ჯიხურებს...

*

გაეცანით ჟურნალში დაბეჭდილ საინტერესო მასალებს
 ***რეპლიკა


მსოფლიოს ისტორიის ენციკლოპედია?..


ზურაბ თორია
ჩვენს ხელთაა ინგლისური ენიდან თარგმნილი, ფერადად ილუსტრირებული, მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემული ”მსოფლიოს ისტორიის ენციკლოპედია” ბავშვებისათვის.

სუპერის წინა გვერდი გვაუწყებს:

.თარგმნილია მსოფლიოს მრავალ ენაზე

.მსოფლიოს ისტორია გლობალურ კონტექსტში

.უნიკალური ილუსტრაციები და ფოტომასალა

სუპერის უკანა გვარდზე გამომცემლობის რეკლამაა განთავსებული.

სარედაქციო კოლეგია შემდეგი შემადგენლობითაა წარმოდგენილი; დოქტორი ჯულიან ჰოლანდი, ნორმან ბრუქი, ნეიჯელ უაითი, ანა-მარია ერლიჰი, ჯეფერი ფერლოუ, ტერეზა ქრისი, ნეილ გრანტი და სხვ.

ირინა კვახაძე (თარგმანი), ლიდია დენისოვა (რედაქტორი), ანა ამაღლობელი (რედაქტორი), თინათინ დიდებულიძე (პროექტის მენეჯერი).

ენციკლოპედიის ორიგინალის შემდგენელთა, მთარგმნელის და ქართველ გამომცემელთთა ჩამონათვალს მოსდევს უცხოური გამოცემლობის რეკვიზიტები: Copyright Kingfisher publications PIc 1999, 2007 და ელექტრონული მისამართი; ingfisher www. Kingfisherpub. Com. წიგნი მომზადებულია ”ელფის” გამომცემლობაში 2009-2010 წლებში, ოდნავ დაბლა კი თავს იწონებს წარწერა _ ”ყველა უფლება დაცულია”.
 იხილეთ ნაბეჭდი გვერდები…


P.S.
 (ვებ გვერდის ავტორი) _ოდნავ დაბლა კი თავს იწონებს წარწერა _ ”ყველა უფლება დაცულია”.
სამწუხაროდ, ქართველთა უფლებაა უგულებელყოფილი!..

რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად და ცდილობს თავის სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელს კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს მთელი კაცობრიობის განვითარებას ვაჟა-ფშაველა


თემატური: 

INFO9.GE : ლიტერატურული საღამო ამბროლაურში

 http://info9.ge/?l=G&m=1000&id=23457&share=true
***
"აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ახლახან გამოვიდა ძალიან საინტერესო ალმანახი "ამერ-იმერი". ეს ჩემთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო და მწერლობით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს ვურჩევ, "ამერ-იმერში" ჩაიხედოს."

წყარო/Source: http://www.ambebi.ge/books/73976-ra-tsignebi-dahqonda-didi-chanthith-themur-qoridzes.html#ixzz2bqT89Ja3


Flag Counter
***

 ლიტერატურა _ ხალხის ჭკვა, ხალხის გონება _ და განათლების ხარისხია  
ილია ჭავჭავაძე
/\

გადაფურცლეთ წიგნები და ჟურნალები... ჯანრი გოგეშვილი, _ Look through books and magazines... Janri gogeshvili

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Постоянные читатели

Обо мне

Моя фотография
ჯანრი გოგეშვილი,_პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი, იუმორისტი, მეზღაპრე, ესეისტი, პუბლიცისტი… /Джанри Гогешвили, _ прозаик, поэт, драматург, юморист, сказочник, эссеист, публицист.../ Janri Gogeshvili,_ prosaist, poet, playwright, humorist, storyteller, essayist, publicist…/Tbilisi,Georgia.