ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive space; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

воскресенье, 25 августа 2013 г.

ამერიმერი / დამოუკიდებელი ლიტერატურული ჟურნალი 2/2013 /АмерИмери Литературный журнал / AmerImeri Literary magazine


****

***
ძვირფასო მკითხველო!

ჟურნალის მორიგი ნომრის შესაძენად ეწვიეთ წიგნის მღაზიას; მისამართი: ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზირი №32;
პლანეტა ფორტეს ჯიხურებს...

****

/\
ლიტერატურა _ ხალხის ჭკვა, ხალხის გონება _ და განათლების ხარისხია.
ილია ჭავჭავაძე
/\
რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად... ამით ის უმზადებს მთელს კაცობრიობას საუკეთესო წევრებსსაუკეთესო მეგობარს,ხელს უწყობს მთელი კაცობრიობის განვითარებასკეთილდღეობას.
  • ვაჟა-ფშაველა
*
*

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე... / Literary-cognitive space... 


საძიებელი
/\
/\
***

ბუმბულის სახლი /რომანი/ ჯანრი გოგეშვილი | AT HOME ... (ამერიმერი / დამოუკიდებელი ლიტერატურული ჟურნალი 2/2013)
*

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Постоянные читатели

Обо мне

Моя фотография
ჯანრი გოგეშვილი,_პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი, იუმორისტი, მეზღაპრე, ესეისტი, პუბლიცისტი… /Джанри Гогешвили, _ прозаик, поэт, драматург, юморист, сказочник, эссеист, публицист.../ Janri Gogeshvili,_ prosaist, poet, playwright, humorist, storyteller, essayist, publicist…/Tbilisi,Georgia.